Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


Štítky:

Novější 1

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Datum konání: 12. 4. 2023

Ve středu 12. dubna 2023 se koná zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, dále všechny děti, kterým byl v r. 2022 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30. 6. 2018), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2017 do konce prosince 2017 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2018 do konce června 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola Lubná – Sebranice, budova školy v Sebranicích,                                       

                       569 62 Sebranice 19                          

Termín konání: středa 12. 4. 2023 od 12:30 do 17:00 hodin

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

 Informace k průběhu zápisu

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

1) Kritéria pro přijímání žáků:  

    a) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým jsou obec Lubná a obec

        Sebranice,

    b) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do

        naplnění kapacity.

2) Počet žáků, které je možné přijmout: 30 

3) Popis formální části zápisu

    Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

    podáním vyplněné žádosti (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty

    školy, nebo lze vyplnit až při zápisu); bude ověřena totožnost zákonného

    zástupce a údaje uvedené v žádosti. Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na

    webu školy a na vstupních dveřích budovy I. st. v Sebranicích (pod registračním

    číslem). V případech, kdy během průběhu praktické části zápisu bude zákonným

    zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní docházky, bude

    rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku zákonného zástupce.

4) Popis praktické částí zápisu

    Se souhlasem zákonného zástupce proběhne s dítětem rozhovor, jehož součástí je

    zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce

    atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost – v délce max. 20 minut.

    V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při

    formální části zápisu.

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

1.    Stáhněte si následující dokument žádost o odklad povinné školní docházky (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty školy).

K žádosti přiložte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře (nutné jsou oba tyto dokumenty).

  2.   Vyplněnou a podepsanou žádost můžete podat následujícími způsoby:

-      do datové schránky (6cbmc4u)

-      poštou

-      osobním podáním ve škole (kancelář školy, Lubná 34)

a to v termínu do 30. 4. 2023.

 

Upozornění:

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 22. 3. 2023 10:37

Jarní sběr papíru

Datum konání: 18. 4. 2023 - 19. 4. 2023

Ve dnech 18.-19.4. proběhne na obou stupních školy jarní sběr papíru. Sběr bude možné odevzdat libovolně v době od 7:00 do 16:00 ve škole v Sebranicích nebo Lubné. Peníze budou připsány každému žákovi zvlášť, a budou použity na jeho osobní částku pro školní výlet. (Např. kdo nepřinese nic, bude mít 0 Kč a zaplatí celou cenu za výlet.)


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 15. 3. 2023 10:18

Jarní prázdniny

Datum konání: 6. 3. 2023 - 10. 3. 2023

Od 6. do 10. března 2023 budou mít žáci základní školy jarní prázdniny. Provoz školní družiny bude přerušen. V době prázdnin mají všichni žáci základní školy obědy odhlášeny. Provoz školní kuchyně pro MŠ a cizí strávníky nepřerušen.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 28. 2. 2023 9:03

Doučování žáků naší školy

Datum konání: 2. 1. 2023

Rovněž v kalendářním roce 2023 mohou žáci využívat doučování našimi pedagogickými pracovníky.

Doučování_plakát.jpg


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 22. 2. 2023 11:26

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků

Datum konání: 15. 11. 2022 - 16. 11. 2022

V úterý 15. 11. v čase 14:30-17:30 proběhnou v budově školy v Sebranicích třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování. Konzultace se uskuteční formou tripartity: učitel - žák - rodič.

Ve středu 16. 11. v čase 14:30-17:30 proběhnou v budově školy v Lubné třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování. Konzultace se uskuteční formou tripartity: učitel - žák - rodič.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 9. 11. 2022 16:35

Vyhlášení ředitelských dnů

Datum konání: 20. 10. 2022

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že

  • na II. stupni školy bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie vyhlášen dne 20. 10. 2022 ředitelský den. Výuka v tento den odpadá, školní jídelna nebude v provozu.
  • na I. stupni školy bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie vyhlášen dne 31. 10. 2022 ředitelský den. Výuka v tento den odpadá, školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu.
  • na I. i II. stupni školy bude z provozních důvodu vyhlášen dne 18. 11. 2022 ředitelský den. Výuka v tento den odpadá, školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu.

Ředitelství školy


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 10. 10. 2022 12:32

Pracovní příležitost - PPP Ústí nad Orlicí

Datum konání: 14. 9. 2022

inzerát PPP.JPG


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 14. 9. 2022 8:51

Seznam ukrajinských žáků

Datum konání: 29. 8. 2022

Seznam ukrajinských žáků, kteří byli k datu 4. 7. 2022 přijati k základnímu vzdělávání:

Reg. č. ZŠ/2022/280

Seznam ukrajinských žáků, kteří byli k datu 29. 8. 2022 přijati k základnímu vzdělávání:

Reg. č. ZŠ/2022/326

Reg. č. ZŠ/2022/329

Reg. č. ZŠ/2022/330


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 2. 9. 2022 11:32

Děti online - bezplatný seminář pro rodiče

Datum konání: 13. 9. 2022

Pardubický kraj - Webinář_Děti online.jpg


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 25. 8. 2022 13:26

Pozvánka na slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Datum konání: 1. 9. 2022

zahájení_22_23.jpg


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 24. 8. 2022 9:36

Novější 1