Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


Štítky:


Novější 1

Pracovní příležitost - PPP Ústí nad Orlicí

Datum konání: 14. 9. 2022

inzerát PPP.JPG


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 14. 9. 2022 8:51

Seznam ukrajinských žáků

Datum konání: 29. 8. 2022

Seznam ukrajinských žáků, kteří byli k datu 4. 7. 2022 přijati k základnímu vzdělávání:

Reg. č. ZŠ/2022/280

Seznam ukrajinských žáků, kteří byli k datu 29. 8. 2022 přijati k základnímu vzdělávání:

Reg. č. ZŠ/2022/326

Reg. č. ZŠ/2022/329

Reg. č. ZŠ/2022/330


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 2. 9. 2022 11:32

Děti online - bezplatný seminář pro rodiče

Datum konání: 13. 9. 2022

Pardubický kraj - Webinář_Děti online.jpg


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 25. 8. 2022 13:26

Pozvánka na slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Datum konání: 1. 9. 2022

zahájení_22_23.jpg


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 24. 8. 2022 9:36

Zápis do MŠ a ZŠ určený pro ukrajinské děti

Datum konání: 28. 6. 2022

Ředitelka Základní školy Lubná – Sebranice a Mateřské školy Lubná stanovuje na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  

                                                                               zápis ukrajinských dětí

dne 28. 6. 2022 od 13:00 do 14:30 hodin

pro předškolní vzdělávání

v budově mateřské školy, Lubná 301

pro základní vzdělávání

v budově základní školy, Sebranice 19

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, vízový doklad dítěte a svůj průkaz totožnosti.

Veškeré formuláře budou k dispozici ve škole a pomůžeme s jejich vyplněním.


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 14. 6. 2022 13:24

Zápis do školní družiny na školní rok 2022/2023

Datum konání: 6. 6. 2022

V pondělí 6. 6. 2022 od 7:00 do 17:00 hod. bude probíhat zápis do školní družiny na rok 2022/2023. Přihlášky bude možné vyplnit v prostorách družiny (stará budova, vchod od kostela) v Sebranicích. Zde také odpovíme na případné dotazy. Rodiče budoucích prvňáčků mohou vyplnit přihlášku po informativní schůzce.


Autor: Lenka Kunčíková a Petra Vetešníková, Dis. Publikováno 30. 5. 2022 11:42

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků

Datum konání: 2. 5. 2022 - 3. 5. 2022

V pondělí 2. 5. v čase 15:30-17:30 proběhnou v budově školy v Sebranicích třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování.

V úterý 3. 5. v čase 15:30-17:30 proběhnou v budově školy v Lubné třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 20. 4. 2022 11:28

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Datum konání: 19. 4. 2022

zápis2022.jpg


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 19. 4. 2022 13:53

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Datum konání: 13. 4. 2022

Ve středu 13. dubna 2022 se koná zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, dále všechny děti, kterým byl v r. 2021 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30. 6. 2017), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2016 do konce prosince 2016 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2017 do konce června 2017 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola Lubná – Sebranice, budova školy v Sebranicích, 569 62 Sebranice 19, učebna 2. třídy – vchod od kostela

Termín konání: středa 13. 4. 2022 od 12:30 do 17:00 hodin

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. V době zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít. Jestliže nestihnete doporučení zajistit, bude správní řízení o povolení odkladu přerušeno. Pokud by se vám však nepodařilo získat je do konce července, nebylo by možné vzhledem ke správním lhůtám žádost vyřídit.

Informace k průběhu zápisu

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

1) Kritéria pro přijímání žáků:  

a) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým jsou obec Lubná a obec

        Sebranice,

b) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do

        naplnění kapacity.

2) Počet žáků, které je možné přijmout: 30 

3) Popis formální části zápisu

    Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

    podáním vyplněné žádosti (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty

    školy, nebo lze vyplnit až při zápisu); bude ověřena totožnost zákonného

    zástupce a údaje uvedené v žádosti. Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na

    webu školy, na vstupních dveřích budovy I. st. v Sebranicích a ve vývěsní skříňce ZŠ

    v Lubné (pod registračním číslem). V případech, kdy během průběhu praktické části

    zápisu bude zákonným zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní

    docházky, bude rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku

    zákonného zástupce.

4) Popis praktické částí zápisu

    Se souhlasem zákonného zástupce proběhne s dítětem rozhovor, jehož součástí je

    zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce

    atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost – v délce max. 20 minut.

    V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při

    formální části zápisu; v opačném případě považujeme souhlas za konkludentní.

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Mgr. Jitka Kučerová
    ředitelka školy


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 5. 4. 2022 13:00

Seznam ukrajinských žáků

Datum konání: 4. 4. 2022

Seznam ukrajinských žáků, kteří byli k datu 28. 3. 2022 přijati k základnímu vzdělávání:

Reg. č. ZŠ/2022/134

Seznam ukrajinských žáků, kteří byli k datu 4. 4. 2022 přijati k základnímu vzdělávání:

Reg. č. ZŠ/2022/140

Reg. č. ZŠ/2022/141


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 1. 4. 2022 13:35

Novější 1