Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná

ZŠ a MŠ Lubná

Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná se nachází v okrese Svitavy, mezi městy Litomyšl a Polička. Je to venkovská úplná škola s 1. až 9. ročníkem. Výuka probíhá ve dvou budovách prvního a druhého stupně, které jsou od sebe vzdáleny cca 2 kilometry. I. stupeň v Sebranicích, II. stupeň v Lubné). Součástí školy je školní družina, dvě školní jídelny a od roku 2003 také Mateřská škola Lubná.

ZŠ a MŠ Lubná - Sebranice