Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ

Aktuality MŠ


Štítky:
Informace o zápisu do mateřské školy

Informace o zápisu do mateřské školy

Na webových stránkách www.zslubna.cz (mateřská škola-dokumenty) si vytiskněte oboustranně žádost o přijetí dítěte do MŠ.
Vyplněné, podepsané a potvrzené od lékaře přineste do mateřské školy osobně ve středu 15. 5. 2024 od 10:00 – 11:30 & 14:00 – 16:00 hodin.

 

Bude Vám přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí dle registračních čísel bude zveřejněn na webových stránkách a ve vitríně u ZŠ Lubná.

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v daném termínu, kontaktujte
Mgr. I. Rensovou (tel. 461 745 180, 736 786 347) a domluvte si náhradní termín. Jestliže nemáte možnost tisku, dokumenty Vám rádi předáme v MŠ. 

 

K zápisu:

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře
  • občanský průkaz, rodný list dítěte

 

Další:

  • Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky.
  • Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeném ve školském rejstříku.
  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Dítě, které zahájí v roce 2024/2025 povinné předškolní vzdělávání a k datu 1. 9. 2024 dosáhlo pěti let, může být do MŠ přijato i bez pravidelného očkování.
  • Při zápisu je nutné zapsat i děti, u kterých je předpokládaný nástup do mateřské školy v průběhu školního roku 2024/2025.

 

Potřebné tiskopisy a další informace Vám rádi předáme v MŠ.Schůzka rodičů

Schůzka rodičů se uskuteční v úterý 5. 3. 2024 v 16:00 hodin v I. oddělení. Účast rodičů žádoucí.Přejeme Vám...

PF2024_MS_Lubna.pngKalendář akcí 2023/2024

Kalendář akcí

 2023/2024

 

Září

- schůzka rodičů 12. 9.

- výstava zahrádkářů 29. 9. – 1. 10.

 

Říjen

 - Hravá věda 19. 10.

 - Svět neslyšících – přednáška pro děti 10. 10.

 - logopedická depistáž Mgr. L. Novotná 11.10

 - Prima Vizus 20. 10.

  - Zábaviště pro sviště – Muzeum Polička 25. 10.

 - sběr papíru   16. – 18. 10.

- divadlo Jójo pohádka Mášenka a medvědi

 

Listopad

 - pečení perníčků a zdobení

 - divadlo Jójo Rampouchová pohádka 30. 11.

 - společná pracovní dílna

           

Prosinec

 - Mikuláš v MŠ 5. 12.

 - vánoční výstavka dětských prací – Vánoční výstava 9. 12.

 - vánoční koledování, návštěva DPS a předání vánočních přání  13. – 14. 12.

  - vánoční besídka v MŠ 20. 12.

           

Leden 

 - Poklad písniček našich babiček – p. Kubát (60,-Kč) 11. 1.

  - divadlo Jójo pohádka Hrnečku vař 15. 1.

            

Únor

 - karneval v MŠ s kouzelníkem 8. 2.

- plavecký výcvik od 27.2. (10 lekcí, každé úterý)

           

Březen

- schůzka rodičů    5. 3.

- vítání jara, návštěva DPS, pálení Zimnice   20. 3.

- Cirkus Paldusovi   21. 3.

 - návštěva v 1.třídě v Sebranicích

 - Velikonoce v MŠ

           

Duben

 - zápis do ZŠ 10. 4.

 - Čarodějnický rej v MŠ 29. 4.

 - divadlo Jójo pohádka Jarní lumpárie 30. 4.

 -  Den otevřených dveří

 - sběr papíru      

           

Květen

 - zápis do MŠ 15. 5.

 - fotografování

 -  Divadlo Jójo pohádka Cirkusová 28. 5.

 -  spaní v MŠ (děti z II. od.) 30. – 31. 5.

           

Červen

 - MDD v MŠ

- veřejné vystoupení pro rodiče a veřejnost 4. 6.

 - výlet 5. 6.

 - loučení s předškoláky a se školním rokem v kině ilustrátor A. Dudek 12. 6. (odpoledne)

           

 

- projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – celoroční 30,-Kč/dítě

- Recyklohraní – celoroční projekt

           

 

Prázdniny: provoz MŠ dle počtu přihlášených dětí

 

            podzimní prázdniny   26. 10. a 27. 10.  /čtvrtek, pátek/                              

            vánoční prázdniny      23. 12. - 2. 1. (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2024) 

            pololetní prázdniny    2. 2. 2024 (pátek)                              

            jarní prázdniny           11. 3. – 17. 3. 2024                           

           velikonoční prázdniny  28. 3. /čtvrtek/           

 Schůzka rodičů

Schůzka rodičů se uskuteční v úterý 12. 9. 2023 v 16:00 hodin v MŠ Lubná. Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Datum konání: 17. 5. 2023

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

Seznam uchazečů pod daným registračním číslem, kteří byli přijati k předškolnímu vzdělávání:

 

Registrační číslo  MŠ /2023/195                  

Registrační číslo  MŠ /2023/196                  

Registrační číslo  MŠ /2023/197      

Registrační číslo  MŠ /2023/198                  

Registrační číslo  MŠ /2023/199                  

Registrační číslo  MŠ /2023/200      

Registrační číslo  MŠ /2023/201      

Registrační číslo  MŠ /2023/202      

Registrační číslo  MŠ /2023/203      

Registrační číslo  MŠ /2023/204      

Registrační číslo  MŠ /2023/205      

Registrační číslo  MŠ /2023/206      

Registrační číslo  MŠ /2023/207      

 

 Písemné rozhodnutí o přijetí se podle nové legislativy již nezasílá.

 Datum zveřejnění: 17. 5. 2023

 

 

Mgr. Irena Rensová                                                                                      Mgr. Jitka Kučerová

   vedoucí učitelka                                                                                               ředitelka školyZápis do MŠ 2023

Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná

vyhlašuje

Zápis do MŠ

pro školní rok 2023/2024

 10.května 2023 v době 10.00 – 16.00 hodin v MŠ Lubná.

Bez názvu.png

Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce 1. 9. 2023, ale i ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku.

Přineste s sebou vyplněnou, od lékaře potvrzenou žádost o přijetí do MŠ (vyzvedněte přímo v MŠ nebo oboustranně na jeden list papíru vytiskněte na webových stránkách školy www.zslubna.cz, mateřská škola-dokumenty)
a doklad o rodném čísle dítěte.

Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2023 dovrší 5 let věku (pokud již nechodí do MŠ).

 

Těšíme se na Vás :-)Najděte pět rozdílů...

Jaro už je za dveřmi a s dětmi se tak těšíme, že jsme malovali a vytvořili hledačku rozdílů. Najdete mezi obrázky pět odlišností? (-:

rozdilecicinecky1.pngrozdilecicinecky2.pngPololetní schůzka rodičů

POZVÁNKA

na schůzku rodičů,

která se uskuteční

v pondělí 13. 3. 2023 v 16.00 hodin

v Mateřské škole Lubná - v I. oddělení.

Účast rodičů je žádoucí!
PF 2023

PF_MŠ_Lubná.png