Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada


V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady

Za zákonné zástupce žáků
Ing. Jarmila Sommerová, jarmila.sommerova@seznam.cz
Ing. Petr Jiráň, petajiranu@seznam.cz

Za zřizovatele
Mgr. Eva Šímová, za obec Lubná, simova.eva@centrum.cz
Lenka Karalová, starostka obce Sebranice, starosta@sebranice.cz

Za pedagogické pracovníky
Mgr. Jindřich Novotný (předseda ŠR), novotny.jindrich@zslubna.cz
Mgr. Andrea Kvasničková (zapisovatelka), kvasnickova.andrea@zslubna.cz

Kategorie: