Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Informace o zápisu do mateřské školy

Informace o zápisu do mateřské školyInformace o zápisu do mateřské školy

Na webových stránkách www.zslubna.cz (mateřská škola-dokumenty) si vytiskněte oboustranně žádost o přijetí dítěte do MŠ.
Vyplněné, podepsané a potvrzené od lékaře přineste do mateřské školy osobně ve středu 15. 5. 2024 od 10:00 – 11:30 & 14:00 – 16:00 hodin.

 

Bude Vám přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí dle registračních čísel bude zveřejněn na webových stránkách a ve vitríně u ZŠ Lubná.

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v daném termínu, kontaktujte
Mgr. I. Rensovou (tel. 461 745 180, 736 786 347) a domluvte si náhradní termín. Jestliže nemáte možnost tisku, dokumenty Vám rádi předáme v MŠ. 

 

K zápisu:

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře
  • občanský průkaz, rodný list dítěte

 

Další:

  • Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky.
  • Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeném ve školském rejstříku.
  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Dítě, které zahájí v roce 2024/2025 povinné předškolní vzdělávání a k datu 1. 9. 2024 dosáhlo pěti let, může být do MŠ přijato i bez pravidelného očkování.
  • Při zápisu je nutné zapsat i děti, u kterých je předpokládaný nástup do mateřské školy v průběhu školního roku 2024/2025.

 

Potřebné tiskopisy a další informace Vám rádi předáme v MŠ.