Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


Štítky:


Ředitelské volno pro žáky ZŠ

Datum konání: 22. 12. 2023

Na den 22.12. bude pro žáky školy vyhlášeno ředitelské volno z provozních důvodů. Školní družina nebude v provozu a obědy budou všem žákům hromadně odhlášeny. 


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 5. 12. 2023 8:33

Stávka 27.11.2023

Datum konání: 27. 11. 2023

Dnes jsme byli informováni ZOOS o rozhodnutí zaměstnanců připojit se k jednodenní stávce zaměstnanců škol a školských zařízení. Na základě této skutečnosti Vám oznamujeme uzavření obou stupňů základní školy, školní družiny i obou školních jídelen v pondělí 27.11.2023. Většina zaměstnanců naší školy se rozhodla do stávky zapojit, proto nebude možné zajistit provoz všech jejich součástí. Provoz bude obnoven v úterý 28.11.2023.
Omlouváme se za způsobené komplikace.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 22. 11. 2023 11:37

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků

Datum konání: 14. 11. 2023 - 15. 11. 2023

V úterý 14. 11. v odpoledních hodinách proběhnou v budově školy v Sebranicích třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování. Konzultace se uskuteční formou tripartity: učitel - žák - rodič.

Ve středu 15. 11. v čase 14:30-17:00 proběhnou v budově školy v Lubné třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování. Konzultace se uskuteční formou tripartity: učitel - žák - rodič.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 8. 11. 2023 12:50

Nabídka zájmového útvaru pro žáky 1. i 2. stupně školy

Datum konání: 7. 11. 2023

4d3453d531795cd13c1aea8e8c88f74c.jpg


Autor: Jirka Jirková a Lenka Kunčíková Publikováno 19. 10. 2023 10:29

Doplňovací volby do školské rady - elektronické hlasování

Datum konání: 3. 10. 2023 - 9. 10. 2023

Vzhledem k tomu, že do doplňovacích voleb do školské rady byla navržena pouze jedna kandidátka, proběhne hlasování elektronickou formou prostřednictvím ankety v informačním systému Bakaláři.
Anketa bude zpřístupněna dne 3. 10. a hlasovat bude možné do 9. 10., 17:00.


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 2. 10. 2023 14:21

Podzimní sběr papíru

Datum konání: 16. 10. 2023 - 18. 10. 2023

Ve dnech 16.-18.10. proběhne na obou stupních školy podzimní sběr papíru. Sběr bude možné odevzdat libovolně v době od 7:00 do 16:00 ve škole v Sebranicích nebo Lubné. Peníze budou připsány každému žákovi zvlášť, a budou použity na jeho osobní částku pro školní výlet.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 18. 9. 2023 12:22

Ředitelské volno pro žáky

Datum konání: 29. 9. 2023

Na den 29. 9. bude pro žáky školy vyhlášeno ředitelské volno.
V případě zájmu bude zajištěn pro žáky 1.-4. třídy v době 6:50-12:50 dohled ve školní družině bez možnosti stravování.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 8. 9. 2023 11:56

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Datum konání: 9. 10. 2023

Z důvodu zániku mandátu jednoho z členů je nutné zvolit nového zákonného zástupce žáků z obce Sebranice do školské rady.

Volby se uskuteční na obou stupních školy, volí zákonní zástupci ze Sebranic i Lubné:

v Sebranicích 9. 10. 2023 od 15.00 do 16.00 hod. v učebně 2. třídy (přízemí staré budovy, vchod od kostela),

v Lubné 9. 10. 2023 od 16.15 do 17.00 hod. v přízemí budovy školy.

Zákonní zástupci mohou volit na kterémkoli uvedeném místě, volí a jednají každý sám za sebe. Při volbě má každý z nich jeden hlas.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Písemné návrhy kandidátů s jejich souhlasem lze podávat nejpozději do 25. 9. 2023 na adresu ředitelství školy (Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná, 569 63 Lubná 34).

Mgr. Jitka Kučerová                                                                                               

ředitelka školy


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 5. 9. 2023 12:32

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků

Datum konání: 6. 9. 2023 - 7. 9. 2023

Vážení rodiče,
 
zveme Vás na úvodní společné třídní schůzky v novém školním roce, které proběhnou ve středu 6. 9. 2023 od 15:30 hodin v budově školy v Sebranicích pro 1. stupeň a ve čtvrtek 7. 9. 2023 od 15:30 hodin v budově školy v Lubné pro 2. stupeň ZŠ v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Kromě důležitých organizačních pokynů třídních učitelů budete seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní jídelny, popř. vnitřním řádem školní družiny. Prokazatelnost tohoto seznámení je nutné potvrdit Vaším podpisem, a proto je Vaše účast na třídní schůzce žádoucí.
 
Již nyní se můžete na školním webu https://www.zslubna.cz/dokumenty-skoly seznámit s dokumenty školy, které budou na programu třídních schůzek:
 
nový školní řád na rok 2023/2024 a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (vyvěšeno 30. 8. 2023),
vnitřní řád školní jídelny (vyvěšeno 31. 1. 2023),
vnitřní řád školní družiny (vyvěšeno 28. 8. 2021).
 
Následné třídní schůzky, které se uskuteční v listopadu a dubnu se budou týkat prospěchu a chování žáků a proběhnou formou tripartity: učitel – zákonný zástupce – žák.
 
Na společné setkání se těší
 
ředitelství školy a třídní učitelé

Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 30. 8. 2023 14:41

Pozvánka na slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Datum konání: 4. 9. 2023

Těšíme se na žáky naší školy a srdečně zveme nové prvňáčky se svými rodiči a prarodiči.

zahajení_23_24.jpg


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 30. 8. 2023 13:41