Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


Štítky:


Novější 1

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Datum konání: 20. 6. 2024

schůzka s rodiči.jpg


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 5. 6. 2024 8:55

Ples pro přátele školy

Datum konání: 11. 5. 2024

Plakát 2024_ples.jpg


Publikováno 3. 5. 2024 8:53

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Datum konání: 30. 4. 2024

merge_from_ofoct.jpg


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 30. 4. 2024 12:10

Přívesnický tábor: Hurá za dobrodružstvím

Datum konání: 26. 8. 2024 - 30. 8. 2024


Autor: Jarmila Sommerová Publikováno 25. 4. 2024 11:32

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků

Datum konání: 23. 4. 2024 - 24. 4. 2024

V úterý 23. 4. v odpoledních hodinách proběhnou v budově školy v Sebranicích třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování. Konzultace se uskuteční formou tripartity: učitel - žák - rodič.

Ve středu 24. 4. v čase 14:30-17:00 proběhnou v budově školy v Lubné třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování. Konzultace se uskuteční formou tripartity: učitel - žák - rodič.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 16. 4. 2024 8:46

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Datum konání: 10. 4. 2024

Ve středu 10. dubna 2024 se koná zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, dále všechny děti, kterým byl v r. 2023 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30. 6. 2019), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2018 do konce prosince 2018 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2019 do konce června 2019 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře,  tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola Lubná – Sebranice, budova školy v Sebranicích,

                     učebna 2. třídy                                       

                     569 62 Sebranice 19                       

Termín konání: středa 10. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Informace k průběhu zápisu

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

1) Kritéria pro přijímání žáků:  

    a) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým jsou obec Lubná a obec

        Sebranice,

    b) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do

        naplnění kapacity.

2) Počet žáků, které je možné přijmout: 30 

3) Popis formální části zápisu

    Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

    podáním vyplněné žádosti (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty

    školy, nebo lze vyplnit až při zápisu); bude ověřena totožnost zákonného

    zástupce a údaje uvedené v žádosti. Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod

    registračním číslem na webu školy, na vstupních dveřích budovy I. st. v Sebranicích a

    ve vitríně u školy v Lubné.

    V případech, kdy během průběhu praktické části zápisu bude zákonným

    zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní docházky, bude

    rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku zákonného zástupce.

4) Popis praktické části zápisu

    Se souhlasem zákonného zástupce proběhne s dítětem rozhovor, jehož součástí je

    zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce

    atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost – v délce max. 20 minut.

    V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při

    formální části zápisu.

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad zahájení povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti o odklad (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty školy, nebo lze vyplnit až při zápisu).

K žádosti přiložte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře (nutné jsou oba tyto dokumenty).

Vyplněnou a podepsanou žádost můžete podat následujícími způsoby:

-      osobně při zápisu 10. 4. 2024 v budově školy v Sebranicích

-      do datové schránky (6cbmc4u)

-      poštou

-      osobním podáním ve škole (kancelář školy, Lubná 34)

a to v termínu do 30. 4. 2024. 

Upozornění:

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

Mgr. Jitka Kučerová

ředitelka školy


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 7. 3. 2024 10:28

Ředitelské volno pro žáky ZŠ

Datum konání: 22. 12. 2023

Na den 22.12. bude pro žáky školy vyhlášeno ředitelské volno z provozních důvodů. Školní družina nebude v provozu a obědy budou všem žákům hromadně odhlášeny. 


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 5. 12. 2023 8:33

Stávka 27.11.2023

Datum konání: 27. 11. 2023

Dnes jsme byli informováni ZOOS o rozhodnutí zaměstnanců připojit se k jednodenní stávce zaměstnanců škol a školských zařízení. Na základě této skutečnosti Vám oznamujeme uzavření obou stupňů základní školy, školní družiny i obou školních jídelen v pondělí 27.11.2023. Většina zaměstnanců naší školy se rozhodla do stávky zapojit, proto nebude možné zajistit provoz všech jejich součástí. Provoz bude obnoven v úterý 28.11.2023.
Omlouváme se za způsobené komplikace.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 22. 11. 2023 11:37

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků

Datum konání: 14. 11. 2023 - 15. 11. 2023

V úterý 14. 11. v odpoledních hodinách proběhnou v budově školy v Sebranicích třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování. Konzultace se uskuteční formou tripartity: učitel - žák - rodič.

Ve středu 15. 11. v čase 14:30-17:00 proběhnou v budově školy v Lubné třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování. Konzultace se uskuteční formou tripartity: učitel - žák - rodič.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 8. 11. 2023 12:50

Nabídka zájmového útvaru pro žáky 1. i 2. stupně školy

Datum konání: 7. 11. 2023

4d3453d531795cd13c1aea8e8c88f74c.jpg


Autor: Jirka Jirková a Lenka Kunčíková Publikováno 19. 10. 2023 10:29

Novější 1