Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


Štítky:


Novější 1

Příměstský tábor: Hurá za dobrodružstvím

Datum konání: 28. 8. 2023 - 1. 9. 2023

Přihláška

Hurá za dobrodružstvím.jpg

 


Autor: Jarmila Sommerová Publikováno 27. 6. 2023 10:44

Pozvánka na Den otevřených dveří

Datum konání: 21. 6. 2023

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 21. 6. 2023 od 14:00 do 17:00 v prostorách obou škol v Lubné i Sebranicích.

K vidění budou reálné ukázky z výuky vybraných předmětů včetně možnosti si některé své znalosti a dovednosti vyzkoušet. Žáci 1. stupně se mohou seznámit s prostředím svého budoucího vzdělávání v Lubné, rodiče a všichni ostatní se vrátí v čase do historie školy a společně zavzpomínají na období svého dětství.

Drobné občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vás.

den otevřených dveří.JPG


Autor: Ředitelství školy Publikováno 16. 6. 2023 11:51

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Datum konání: 19. 6. 2023

budoucí1.JPG


Autor: Mgr. Ilona Břeňová Publikováno 9. 6. 2023 12:19

Zápis do školní družiny

Datum konání: 19. 6. 2023

V pondělí ​19. 6. 2023 od 7:00 hod. do 16:30 hod. bude probíhat zápis do školní družiny na rok 2023/2024. Přihlášky bude možné vyplnit v prostorách školní družiny (stará budova školy, vchod od kostela), zde také odpovíme na případné dotazy. Rodiče budoucích prvňáčků mohou vyplnit přihlášku po informativní schůzce.

zápisŠD2324.JPG


Autor: Petra Vetešníková, DiS. a Lenka Kunčíková Publikováno 9. 6. 2023 12:15

Zápis do MŠ určený pro ukrajinské děti

Datum konání: 12. 6. 2023

Ředitelka Základní školy Lubná – Sebranice a Mateřské školy Lubná stanovuje na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

zápis ukrajinských dětí

dne 12. 6. 2023 od 13:45 do 15:00 hodin 

pro předškolní vzdělávání

v budově MŠ Lubná 301

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, vízový doklad dítěte a svůj průkaz totožnosti.

Veškeré formuláře budou k dispozici ve škole a pomůžeme s jejich vyplněním.


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 15. 5. 2023 12:09

Zápis do ZŠ určený pro ukrajinské děti

Datum konání: 7. 6. 2023

Ředitelka Základní školy Lubná – Sebranice a Mateřské školy Lubná stanovuje na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

zápis ukrajinských dětí

dne 7. 6. 2023 od 13:45 do 15:00 hodin 

pro základní vzdělávání

v budově základní školy, Sebranice 19

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, vízový doklad dítěte a svůj průkaz totožnosti.

Veškeré formuláře budou k dispozici ve škole a pomůžeme s jejich vyplněním.


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 9. 5. 2023 14:41

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Datum konání: 20. 4. 2023

Seznam přijatých dětí - web_00001.jpg

Seznam přijatých dětí - web_00002.jpg


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 20. 4. 2023 8:49

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků

Datum konání: 25. 4. 2023 - 26. 4. 2023

V úterý 25. 4. v čase 14:30-17:30 proběhnou v budově školy v Sebranicích konzultace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování v modelu tripartity: rodič – žák – učitel.

Ve středu 26. 4. v čase 14:30-17:00 proběhnou v budově školy v Lubné konzultace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování v modelu tripartity: rodič – žák – učitel.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 20. 4. 2023 8:26

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Datum konání: 12. 4. 2023

Ve středu 12. dubna 2023 se koná zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, dále všechny děti, kterým byl v r. 2022 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30. 6. 2018), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2017 do konce prosince 2017 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2018 do konce června 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola Lubná – Sebranice, budova školy v Sebranicích,                                       

                       569 62 Sebranice 19                          

Termín konání: středa 12. 4. 2023 od 12:30 do 17:00 hodin

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

 Informace k průběhu zápisu

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

1) Kritéria pro přijímání žáků:  

    a) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým jsou obec Lubná a obec

        Sebranice,

    b) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do

        naplnění kapacity.

2) Počet žáků, které je možné přijmout: 30 

3) Popis formální části zápisu

    Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

    podáním vyplněné žádosti (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty

    školy, nebo lze vyplnit až při zápisu); bude ověřena totožnost zákonného

    zástupce a údaje uvedené v žádosti. Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na

    webu školy a na vstupních dveřích budovy I. st. v Sebranicích (pod registračním

    číslem). V případech, kdy během průběhu praktické části zápisu bude zákonným

    zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní docházky, bude

    rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku zákonného zástupce.

4) Popis praktické částí zápisu

    Se souhlasem zákonného zástupce proběhne s dítětem rozhovor, jehož součástí je

    zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce

    atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost – v délce max. 20 minut.

    V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při

    formální části zápisu.

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

1.    Stáhněte si následující dokument žádost o odklad povinné školní docházky (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty školy).

K žádosti přiložte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře (nutné jsou oba tyto dokumenty).

  2.   Vyplněnou a podepsanou žádost můžete podat následujícími způsoby:

-      do datové schránky (6cbmc4u)

-      poštou

-      osobním podáním ve škole (kancelář školy, Lubná 34)

a to v termínu do 30. 4. 2023.

 

Upozornění:

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 22. 3. 2023 10:37

Jarní sběr papíru

Datum konání: 18. 4. 2023 - 19. 4. 2023

Ve dnech 18.-19.4. proběhne na obou stupních školy jarní sběr papíru. Sběr bude možné odevzdat libovolně v době od 7:00 do 16:00 ve škole v Sebranicích nebo Lubné. Peníze budou připsány každému žákovi zvlášť, a budou použity na jeho osobní částku pro školní výlet. (Např. kdo nepřinese nic, bude mít 0 Kč a zaplatí celou cenu za výlet.)


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 15. 3. 2023 10:18

Novější 1