Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro rodiče > Informace o organizaci provozu školy v souvislosti s covid-19

Informace o organizaci provozu školy v souvislosti s covid-19Datum konání:
1.9.2020
 • Provoz školy bude probíhat v běžném režimu za zvýšených hygienických opatření, která vyplývají z Manuálu k provozu škol a ŠZ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (mytí rukou, dezinfekce, větrání…).
 • Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti, nejsou žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Roušky zatím nejsou nutné, nicméně doporučujeme, aby žáci měli ve svých aktovkách jednu svoji roušku v igelitovém sáčku k dispozici.
 • První školní den proběhne v 2. – 9. třídách v kmenových učebnách s třídními učiteli (1. vyučovací hodinu).
 • Slavnostní zahájení v 1. třídě proběhne též v kmenové učebně od 8:10 hod. (za přítomnosti žáků, rodičů, příp. dalších rodinných příslušníků – vchod od kostela).
 • Prosíme žáky, aby si první školní den přinesli do školy přezůvky.
 • Ve středu 2. 9. budou probíhat třídnické práce (4 vyučovací hodiny); výuka v 1. třídě bude zkrácena na 3 vyučovací hodiny; od čtvrtka 3. 9. učíme podle rozvrhu.
 • Škola nemůže zabezpečit pitný režim, proto žádáme rodiče, aby pitný režim pro své děti zajistili.
 • Žádáme rodiče, aby školu neprodleně informovali o podezření nebo přímo o výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo v rodině. Pokud vaše dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy…), neposílejte ho prosím do školy. U dětí s chronickým či alergickým onemocněním (např. rýma, kašel) je nutné potvrzení od lékaře.
 • V případě důvodného podezření na onemocnění covid-19 u žáka během pobytu ve škole, bude žák umístěn do izolační místnosti a škola neprodleně vyzve rodiče, aby si jej vyzvedli.
 • Žádáme také rodiče a další rodinné příslušníky žáků 2. – 9. ročníku, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné minimum a na své děti při vyzvedávání ze školy čekali před školou. Vyzvedávání dětí ze školní družiny prosíme řešit přes videotelefon u vchodu.
 • U rodičů prvňáčků počítáme s tím, že budou zpočátku ráno doprovázet své děti do šatny.
 • Prosíme rodiče, kteří musí z nějakého důvodu do školy vstoupit, aby použili dezinfekci u vchodu do budovy a vstupovali s rouškou.  
 • Hlavním informačním kanálem v souvislosti s covid-19 pro informace ze školy ven budou pro obecné informace webové stránky školy a pro informace související s výukou systém Bakaláři – modul Komens.
 • Dle novely školského zákona je i distanční výuka pro žáky povinná, proto žádáme rodiče, aby případnou neúčast při distanční výuce oficiálně omlouvali.
 • Škola je povinna zajistit distanční výuku v případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy. V tomto případě je škola povinna zajistit prezenční i distanční výuku.
 • Ve školní jídelně nebude možný samoobslužný odběr příborů, táců a salátů.

Manuál MŠMT je ke stažení ZDE.

Aktualizace manuálu MŠMT ke dni 26. 8. 2020 je ke stažení ZDE.