Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022Datum konání:
1.9.2021

Vážení rodiče,

blíží se zahájení nového školního roku 2021/2022. Máme za sebou dva školní roky, kdy jsme se museli vypořádat s covidovou pandemií. Všichni bychom si přáli, aby letošní školní rok proběhl v běžném školním režimu. Bohužel s některými omezeními se budeme muset vyrovnat ještě v tomto školním roce.

Informace k provozu školy

 • provoz školy bude probíhat v plném rozsahu (tj. výuka bez omezení počtu žáků ve skupinách, řádný provoz školní družiny i školní jídelny) za zvýšených hygienických opatření, která vyplývají z Manuálu k provozu škol ve školním roce 2021/2022 (mytí rukou, dezinfekce, větrání…)
 • první školní den ve středu 1. září proběhne v 2. – 9. třídě v kmenových učebnách s třídními učiteli (1. vyučovací hodinu), všichni žáci budou tento den testováni (testy obdrží ve škole)
 • další testování proběhne následující týden 6. a 9. září; pokud bude v našem okrese příznivá situace, od dalšího testování bude upuštěno
 • všichni se mohou ve společných prostorách pohybovat pouze s ochranou nosu a úst
 • ve třídách se testované děti mohou pohybovat bez roušky
 • testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), příp. žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • v případě, že žák nepodstoupí testování z výše uvedených důvodů, je nutné, aby první školní den donesl certifikát o očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 (pokud tak již neučinil)
 • pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale musí mít roušku po celou dobu pobytu ve škole a byl by izolován i na některé činnosti (svačení, zákaz zpěvu, cvičení v tělocvičně, vyhrazená toaleta)
 • prosíme žáky, aby si první školní den přinesli do školy přezůvky
 • na II. stupni bude paní školnice první školní den žákům předávat šatní skříňky (je třeba, aby si každý žák zajistil zámek na uzavření skříňky)
 • slavnostní zahájení v 1. třídě proběhne též v kmenové učebně od 8:10 hod. za přítomnosti žáků, rodičů, příp. dalších rodinných příslušníků (rodiče respirátor, žáci ve společných prostorách roušku, ve třídě bez roušky)
 • žáci 1. třídy budou testováni ve čtvrtek 2. září
 • čtvrtek 2. 9. – výuka 4 vyučovací hodiny (organizační záležitosti, školní řád aj.)
 • od 3. 9. výuka podle rozvrhu

Školní družina – provoz bude probíhat v běžném režimu (ranní od 6:35 hod., odpolední do 16:30 hod.).

Školní jídelna – informace viz komunikační modul Komens (Bakaláři).

                                                                                   Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy

 

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“)