Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské radyDatum konání:
28.6.2021

Tříleté funkční období naší školské rady skončilo, proto je nutné zvolit dva zákonné zástupce žáků do nové školské rady.

Volby se uskuteční na obou stupních školy:

v Sebranicích 28. 6. 2021 od 15.00 do 16.30 hod. v učebně 1. třídy (přízemí staré budovy, vchod od kostela),

v Lubné 28. 6. 2021 od 17.00 do 18.15 hod. v přízemí budovy školy.

Zákonní zástupci mohou volit na kterémkoli uvedeném místě, volí a jednají každý sám za sebe. Při volbě má každý z nich jeden hlas.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Písemné návrhy kandidátů s jejich souhlasem lze podávat nejpozději do 24. 6. 2021 na adresu ředitelství školy (Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná, 569 63 Lubná 34).