Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > My a inkluze

My a inkluzeDatum konání:
28.2.2018
Inkluzivní vzdělávání je veřejností i odborníky velmi často diskutovaný problém. Rozebírá se přínos, nastavení, hranice, podmínky, financování atp. Jde o velmi humánní a ušlechtilou představu zajistit rovné šance jakýchkoliv dětí na vzdělávání a vzdělávat všechny děti pohromadě (podpora tolerance k odlišnosti a spolupráce). Jak se s tímto trendem vyrovnává naše škola?
 
V inkluzivní škole, podobně jako ve škole naší, se společně vzdělávají všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění. Nechodí tedy do žádné speciální vzdělávací instituce, ale do běžné školy. I v té naší bychom našli žáky, kteří by ještě před několika lety těžko zvládli tehdejší způsob a obsah výuky.
 
Škola a učitelé se tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby snaží respektovat a odpovídat na ně různými opatřeními. Je to například odlišná výuková metoda, úprava a redukce učiva v rámci individuálního vzdělávacího plánu. Využíváme pomoci asistentů pedagoga, školních asistentů a externích pracovníků - např. školního psychologa. Spolupracujeme s pedagogickým centrem a pedagogicko - psychologickými poradnami při zajišťování diagnostiky a stanovení podpůrných opatření. Tato změna je postupná a probíhá průběžně v rámci několika let.

Princip inkluzivního vzdělávání na naší škole se daří naplňovat díky dobré spolupráci učitelů a asistentů. Ti mají za sebou delší a přímé zkušenosti z práce s dětmi a to je pro nás velká deviza. Těší nás, že efektivita této spolupráce se odráží na studijních výsledcích a sociálním začlenění dětí.
Pro dokreslení atmosféry nabízíme několik snímků.