Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022Datum konání:
19.3.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace proběhne zápis bez osobní přítomností dětí ve škole.

Zápis se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, dále všech dětí, kterým byl v r. 2020 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozených do 30. 6. 2016), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2015 do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2016 do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Je nutné je předložit již při zápisu.

Termín podání žádostí včetně příloh: 19. 4. – 26. 4. 2021

Postup:

1. z webu školy (www.zslubna.cz – dokumenty školy) si stáhněte následující dokumenty:

Žádost o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

Návratku (k souhlasu s poskytováním poradenských služeb, se zpracováním osobních údajů a k žádosti o nákup sešitů a školních potřeb)

2. přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie

3. vyplněné a podepsané dokumenty můžete podat následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy – 6cbmc4u
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu zslubna.ekonom@policka.cz (pozor – prosté e-maily bez elektronického podpisu není možné použít)
  • poštou na adresu Základní škola Lubná – Sebranice, 569 63 Lubná 34 (rozhodující je datum podání na poštu)
  • vhozením do poštovní schránky školy (v ZŠ Lubná)
  • osobním podáním ve škole (po předchozím objednání na telefonu 605 532 881 nebo e-mailu zslubna.ekonom@policka.cz). Pokud by měl někdo problém s vyplněním nebo vytištěním, lze formuláře vyplnit a podepsat ve škole – po předchozím objednání na výše uvedeném telefonu nebo e-mailu

4. Na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti, vám zašleme registrační číslo.

Upozornění

V případě, že budete pro svoje dítě žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte i Žádost o odložení začátku povinné školní docházky (web školy – dokumenty školy).

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. V době zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít. Jestliže nestihnete doporučení zajistit, bude správní řízení o povolení odkladu přerušeno. Pokud by se vám však nepodařilo získat je do konce července, nebylo by možné vzhledem ke správním lhůtám žádost vyřídit.

Informace k průběhu zápisu

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

1) Kritéria pro přijímání žáků:  

a) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým jsou obec Lubná a obec Sebranice,

b) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity.

2) Počet žáků, které je možné přijmout: 30 

3) Popis formální části zápisu

    Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

    podáním vyplněné žádosti. Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webu školy,

    na vstupních dveřích budovy I. st. v Sebranicích a ve vývěsní skříňce ZŠ v Lubné (pod

    registračním číslem). V případě odkladu zahájení plnění povinné školní docházky bude

    rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách.

Pokud budete mít další dotazy, můžete volat na mobil 736 481 865, ráda vám vše objasním.

S přáním pevného zdraví                                            

Mgr. Jitka Kučerová

    ředitelka školy