Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Štítky:Netradiční hodina dějepisu

Datum konání: 7. 12. 2022

Netradiční hodina dějepisu proběhla ve středu 7. 12. v sedmé třídě. Žáci se nejprve seznámili s technikou psaní, psacími pomůckami a potřebami ve středověku. Poté si vyzkoušeli psaní brkem a zdobení iniciálou. Někteří zapsali svoje jméno pomocí hlaholice.

Více

Autor: Mgr. Lenka Čermáková Publikováno 9. 12. 2022 10:37

Mikuláš, andělé a čerti

Datum konání: 5. 12. 2022

V pondělí 5. prosince navštívila naši školu vzácná návštěva – Mikuláš, krásní andělé a neposední čerti. Nejprve Mikuláš na prvním stupni pochválil hodné děti, pokáral méně poslušné a pro všechny žáky si čertíci připravili zábavné úkoly. Nakonec andělé rozdali malou sladkou odměnu.

Více

Autor: Mgr. Andrea Kvasničková Publikováno 8. 12. 2022 13:07

Zdravohrátky

Datum konání: 23. 11. 2022

Ve středu 23.11.2022 žáci 8. a 9. třídy navštívili Střední zdravotnickou školu ve Svitavách. V nově zrekonstruované jídelně nás ředitel školy, starosta města a pozvaní hosté seznámili s programem celého dne, který byl opravdu pestrý. Studenti byli rozděleni do šesti týmů.

Více

Autor: Vladimíra Krumlová Publikováno 7. 12. 2022 11:07

Den otevřených dveří v Poličce

Datum konání: 23. 11. 2022

Ve středu 23. 11. strávili někteří žáci 8. a 9. třídy (3 chlapci a 18 dívek) příjemné dopoledne v Poličce. Nejprve sledovali v Tylově domě soutěž kadeřnic a kosmetiček, potom měli možnost prohlédnout si Střední školu obchodní a služeb, kde pro ně byly připraveny zajímavé workshopy.

Více

Autor: Hana Dvořáková a Mgr. Věra Kořínková Publikováno 5. 12. 2022 12:10

Dokumentární film „Síla lidskosti“

Datum konání: 30. 11. 2022

V pondělí 28. a ve středu 30. listopadu se žáci druhého stupně vydali do litomyšlského kina Sokol na projekci dokumentárního filmu o Siru Nicholasu Wintonovi. Tento mimořádný člověk, britský makléř, zachránil před jistou smrtí 669 židovských dětí z předválečného Československa.

Více

Autor: Mgr. Leona Plešingerová Publikováno 2. 12. 2022 10:39

Čtení v 1. třídě

Datum konání: 2. 12. 2022

Prvňáčci se od září naučili 9 písmen, čtou slabiky, jednoduchá slova a jsou na konci Živé abecedy. Ve středu 30. 11. žáci přišli oblečení jako princezny a rytíři a museli otevřít sedm zámků, kterými byla zakletá princezna. Jejich úkolem bylo číst písmena,  slabiky, hledat obrázky a psát slabiky.

Více

Autor: Mgr. Markéta Andrlová Publikováno 2. 12. 2022 10:26

Bobřík informatiky premiérově na naší škole

Datum konání: 24. 11. 2022

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž podporovaná MŠMT, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Více

Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 24. 11. 2022 13:04

Přírodovědná exkurze Zahrada Harta

Datum konání: 2. 11. 2022

Ve středu 2.11. jela 4. a 5. třída do Voštic u Vysokého Mýta, kde je Zahrada Harta a minizoo. Zvládli jsme přestup z autobusu na vlak, a tím dojeli do Džbánova. Pěšky potom polní cestou na Harteckou stezku. Byl pro nás připravený program Ze života stromů.

Více

Autor: Mgr. Martina Jakoubková Publikováno 22. 11. 2022 8:43

Who is who?

Datum konání: 15. 11. 2022

Pátá třída se v hodinách angličtiny učila popisovat osoby. Žáci se naučili říct, jak kdo vypadá i to, jaký někdo je. Na konci lekce si žáci mohli donést převleky a popisovat se navzájem. Podívejte se na fotografie.

Více

Autor: Mgr. Markéta Andrlová Publikováno 16. 11. 2022 8:53

Projekt Dějepis+ aneb Inovativní výuka dějin 20. století

Datum konání: 11. 11. 2022

Naše škola se v říjnu zapojila do projektu Dějepis+. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je podporovat učitele v tom, aby vedli své žáky ke kritickému myšlení, aby o dějinách učili v širších souvislostech, aby žáci byli aktivní součástí každé hodiny, aby nad dějinami přemýšleli a diskutovali o nich.

Více

Autor: Mgr. Lenka Čermáková Publikováno 11. 11. 2022 11:39