Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2023/2024Datum konání:
12.4.2023

Ve středu 12. dubna 2023 se koná zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, dále všechny děti, kterým byl v r. 2022 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30. 6. 2018), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2017 do konce prosince 2017 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2018 do konce června 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola Lubná – Sebranice, budova školy v Sebranicích,                                       

                       569 62 Sebranice 19                          

Termín konání: středa 12. 4. 2023 od 12:30 do 17:00 hodin

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

 Informace k průběhu zápisu

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

1) Kritéria pro přijímání žáků:  

    a) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým jsou obec Lubná a obec

        Sebranice,

    b) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do

        naplnění kapacity.

2) Počet žáků, které je možné přijmout: 30 

3) Popis formální části zápisu

    Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

    podáním vyplněné žádosti (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty

    školy, nebo lze vyplnit až při zápisu); bude ověřena totožnost zákonného

    zástupce a údaje uvedené v žádosti. Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na

    webu školy a na vstupních dveřích budovy I. st. v Sebranicích (pod registračním

    číslem). V případech, kdy během průběhu praktické části zápisu bude zákonným

    zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní docházky, bude

    rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku zákonného zástupce.

4) Popis praktické částí zápisu

    Se souhlasem zákonného zástupce proběhne s dítětem rozhovor, jehož součástí je

    zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce

    atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost – v délce max. 20 minut.

    V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při

    formální části zápisu.

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

1.    Stáhněte si následující dokument žádost o odklad povinné školní docházky (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty školy).

K žádosti přiložte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře (nutné jsou oba tyto dokumenty).

2.    Vyplněnou a podepsanou žádost můžete podat následujícími způsoby:

-      do datové schránky (6cbmc4u)

-      poštou

-      osobním podáním ve škole (kancelář školy, Lubná 34)

a to v termínu do 30. 4. 2023.

 

Upozornění:

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy