Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Organizace školního roku

Organizace školního roku

1. Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2018

2. Školní rok – členění:

Pravidelné vyučování podle rozvrhu hodin bude zahájeno ve středu 5. září 2018.

V úterý 4. 9. 2018 budou třídní učitelé pracovat se svými třídami (org. záležitosti, rozvrhy, BOZP, školní řád aj.)

  1. pololetí: 3. září 2018 (pondělí) – 31. ledna 2019 (čtvrtek)
  2. pololetí: 1. února 2019 (pátek) – 28. června 2019 (pátek)

3. Prázdniny

podzimní: 29. a 30. října 2018 (pondělí, úterý)

vánoční: 22. prosince 2018 (sobota) – 2. ledna 2019 (středa). Výuka začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

pololetní: 1. února 2019 (pátek)

jarní: 4. – 10. února 2019

velikonoční: 18. dubna 2019 (čtvrtek)

hlavní: 29. června 2019 (sobota) – 1. září 2019 (neděle)

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

4. Státní svátky, významné dny

Součástí obsahu vzdělávání jsou také státní svátky a jiné významné dny.

Významná výročí národních dějin budeme vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků připomínat ve výuce.

Státní svátky České republiky

1. leden: Den obnovy samostatného českého státu

8. květen: Den vítězství

5. červenec: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec: Den upálení mistra Jana Husa

28. září: Den české státnosti

28. říjen: Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad: Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

1. leden: Nový rok

19. duben: Velký pátek

22. duben: Velikonoční pondělí

1. květen: Svátek práce

24. prosinec: Štědrý den

25. prosinec: 1. svátek vánoční

26. prosinec: 2. svátek vánoční

Významné dny České republiky

16. leden: Den památky Jana Palacha

27. leden: Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen: Mezinárodní den žen

9. březen: Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Březince

12. březen: Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen: Den narození Jana Ámose Komenského

7. duben: Den vzdělanosti

5. květen: Květnové povstání českého lidu

15. květen: Den rodin

10. červen: Vyhlazení obce Lidice

18. červen: Den hrdinů druhého odboje

27. červen: Den památky obětí komunistického režimu

11. listopad: Den válečných veteránů

5. Letní čas

Počátek a konec letního času v letech 2018 až 2021

 

začátek

konec

2018

25. března

28. října

2019

31. března

27. října ?

Začátek – v uvedených dnech se o druhé hodině středoevropského času posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

Konec – v uvedených dnech se o třetí hodině letního času posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času. 

6. Termíny jarních prázdnin ve školním roce 2018/2019 – 2021/2022

Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

  4. 2. – 10. 2. 2019

10. 2. – 16. 2. 2020

15. 2. – 21. 2. 2021

28. 2. –   6. 3. 2022

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Klatovy, Český Krumlov, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava - město

7. Třídnictví

1. třída: Mgr. Ilona Břeňová

2. třída: Zuzana Laštovicová

3. třída: Mgr. Hana Klusoňová

4. třída: Mgr. Markéta Andrlová

5. třída: Mgr. Martina Jakoubková

6. třída: Mgr. Leona Plešingerová

7. třída: Mgr. Andrea Kvasničková

8. třída: Mgr. Zdeněk Přiklopil

9. třída: Mgr. Ilona Nováková     

Učitelé bez třídnictví:    Mgr. Věra Kořínková, Hana Dvořáková

8. Školní družina: Petra Vetešníková, DiS., Lenka Kunčíková

9. Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek

Lubná

Sebranice

0.

   7.00  –  7.45

0.

   7.05 –   7.50

1.

   8.05 –   8.50

1.

   8.15 –   9.00

2.

   9.05 –   9.50

2.

   9.15 – 10.00

3.

 10.00 – 10.45

3.

 10.15 – 11.00

4.

 10.55 – 11.40

4.

 11.10 – 11.55

5.

 11.50 – 12.35

5.

 12.05 – 12.50

6.

 12.45 – 13.30

6.

 13.00 – 13.45

7.

 13.30 – 14.15

7.

 13.55 – 14.40

8.

 14.20 – 15.05

 

 

9.

 15.05 – 15.50

 

 

10. Zápis do I. ročníku: středa 10. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hodin    

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

11. Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019;
  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2019; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 28. září 2018 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.  

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

12. Porady, třídní schůzky, den otevřených dveří

Plán pedagogických rad (změna vyhrazena)

1. schůze: 29. srpna 2018 (úvodní)    

2. schůze: 14. listopadu 2018 (1. čtvrtletí)

3. schůze: 28. ledna 2019 (pololetní)

4. schůze: 15. dubna 2019 (3. čtvrtletí)

5. schůze: 24. června 2019 (klasifikační)

6. schůze: 26. června 2019 (závěrečná, hodnotící)

Plán třídních schůzek (změna vyhrazena)

Lubná

Sebranice

září 2018 – třídní informační schůzky

22. 11. 2018 (čtvrtek)

20. 11. 2018 (úterý)

25. 4.  2019   (čtvrtek)

23. 4.  2018  (úterý)

 

Den otevřených dveří

22. 3.  2019  (pátek)

13. Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. Jarní prázdniny: 10. 2. – 16. 2. 2020

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.